Szukaj
?
 
 
 
Centrum Komputerowych Sieci Rozległych
 
 
 

Centrum Komputerowych Sieci Rozległych (CKSR) jest jednostką koordynującą budowę Miejskiej Sieci Komputerowej BIAMAN w Białymstoku i jest jej operatorem. MSK BIAMAN prowadzi działalność telekomunikacyjną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej polegającą na:

  • eksploatacji własnej światłowodowej sieci transmisji danych,
  • świadczeniu usług dostępu do sieci INTERNET,
  • świadczeniu usług transmisji danych, w tym międzynarodowej transmisji danych,
  • świadczeniu usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych.

Ponadto oferuje usługi w zakresie:

  • budowy sieci korporacyjnych w ramach struktury MSK BIAMAN POL34/622 oraz Pionier (obszar Rzeczypospolitej Polskiej),
  • szkolenia z zakresu sieci komputerowych, MSK BIAMAN prowadzi Regionalną Akademię Sieci CISCO (przygotowuje do egzaminu certyfikującego CCNA i CCNP),
  • budowy monitoringu wizyjnego.
        Statutowym zadaniem sieci BIAMAN jest zapewnienie łączności sieciowej dla środowiska naukowego miasta Białegostoku i Białowieży. Od dnia 20 grudnia 1994 roku kiedy to Rektorzy sześciu wyższych uczelni podpisali porozumienie środowiskowe dotyczące budowy sieci komputerowej, MSK BIAMAN integruje społeczeństwo informacyjne. Uczelnie i jednostki naukowe wchodzące do rady użytkowników.

Kontakt

Centrum Komputerowych Sieci Rozległych
operator telekomunikacyjny
Miejskiej Sieci Komputerowej BIAMAN
(Wpis do rejestru przesiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 1480)


Adres:

Politechnika Białostocka
Centrum Komputerowych Sieci Rozległych
ul. Wiejska 45A pok. 023
15-950 Białystok
tel.: (+48 85) 746-91-55
fax.: (+48 85) 746-91-56
biuro@biaman.pl


Dyrektor CKSR
inż. Cezary Citko e-mail
(+48 85) 746-91-54


Biuro Obsługi Klienta Indywidualnego MSK BIAMAN
e-mail

(+48 85) 746-91-57


Sprawy związane z obsługą techniczną sieci
e-mail: operator@biaman.pl


Sprawy związane z bezpieczeństwem i nadużyciami w sieci
abuse@biaman.pl
 

Administratorzy sieci:
mgr inż. Tomasz Nosal e-mail (+48 85) 746-91-51
mgr Dariusz Płoński e-mail (+48 85) 746-91-50
inż. Marcin Walejewski e-mail (+48 85) 746-91-52
mgr inż. Krzysztof Kędzierski e-mail (+48 85) 746-91-53

 

 


http://www.biaman.pl/