Szukaj
?
 
*  
Struktura uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wydziały
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Jakość kształcenia
 
*  
Historia uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Aktualności o uczelni
 
 
 
Wykłady otwarte dr Adama Zagóreckiego
 

W ramach realizacji projektu „Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy na wykłady otwarte dr Adama Zagóreckiego, profesora wizytującego na Politechnice Białostockiej.

1. Temat spotkania: Start-up – jak to wygląda w praktyce
Termin: 03.04.2013 r.(godz. 17:00, sala WI-130)
Celem prezentacji jest zapoznanie uczestników z koncepcją start-up’u, zarówno w realiach Polski, jak i USA. Spotkanie jest adresowane do wszystkich, którzy myślą o założeniu własnej firmy lub po prostu chcą się dowiedzieć więcej o branży zaawansowanych technologii. Podczas prezentacji podzielę się doświadczeniami z rozwoju start-up’u doktor-medi.pl, którego jestem współzałożycielem. Intencją jest by spotkanie było zbyt formalne (t-shirt’y mile widziane) i jeżeli temat wzbudzi zainteresowanie planowana jest dyskusja po prezentacji.

2. Temat spotkania: Modelowanie systemów społecznych
Termin: 04.04.2013 r. (godz. 17:00 , sala WI-130 )
Systemy  społeczne charakteryzują się bardzo wysokim stopniem złożoności i obecnie zrozumienie mechanizmów rządzących procesami w tych systemach jest bardzo ograniczone. Metody modelowania i symulacji z wykorzystaniem  możliwości jakie dają dynamicznie rozwijające się technologie automatycznego zbierania danych i analizy wielkich zbiorów danych tworzą  unikalną okazję do nowatorskich badań nad systemami społecznymi i tworzenia praktycznych rozwiązań opartych o te badania. Podczas prezentacji przedstawię kilka możliwych tematów badań oraz przykładów zastosowań modelowania systemów społecznych w praktyce.

3. Temat spotkania: Badania R&D (Research and Development)
Termin: 10.04.2013 r. (godz. 12:00 , sala WI-130 )
Tematem prezentacji będzie pytanie o możliwość pogodzenia badań stosowanych i badań podstawowych oparte o doświadczenia USA i Wielkiej Brytanii. Podczas prezentacji podzielę się moim doświadczeniem z pracy w ośrodkach R&D  w jednej ze korporacji (Krzemowa Dolina) i z rozległego doświadczenia ze współpracy z przemysłem. Spotkanie jest głównie adresowane do doktorantów i młodych pracowników naukowych, chociaż starsza kadra naukowa jest bardzo mile widziana a także studenci, którzy rozważają pracę w korporacjach.

4. Temat spotkania: Systemy inteligentnej diagnozy oparte o sieci bayesowskie
Termin: 11.04.2013 r. (godz. 17:00 , sala WI-130 )
Silną stroną sieci bayesowskich w praktycznych zastosowaniach jest możliwość stosunkowo łatwego tworzenia modeli bazując na rożnych źródłach wiedzy, takich jak bazy danych czy wiedza eksperta, połączona z wydajnymi algorytmami rozumowania opartymi na połączeniu algorytmów grafowych i rachunku prawdopodobieństwa. Jednym ze  szczególnie udanych zastosowań sieci bayesowskich są modele diagnostyczne. Podczas prezentacji przedstawię metodologię tworzenia praktycznych modeli diagnostycznych opartych na sieciach bayesowskich oraz moje doświadczenia w tworzeniu modeli diagnostycznych dla lokomotyw  i samolotów (współpraca z HRL Laboratories i Rockwell Scientific). Na koniec zaprezentuję inteligentny system diagnostyczny Doktor-Medi (www.doktor-medi.pl) oparty o omawiane technologie.

Serdecznie zapraszamy.
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych Politechniki Białostockiej