Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Sukces studentów kierunku architektura i urbanistyka w języku angielskim
 

Studenci kierunku architektura i urbanistyka w języku angielskim odnieśli kolejny międzynarodowy sukces. Ich koncepcje znalazły uznanie w oczach jury konkursu Housing Tomorrow ogłoszonego przez organizację D3  (www.d3space.org).

Konkurs Housing Tomorrow adresowany jest do architektów, projektantów i inżynierów i studentów, a jego celem jest tworzenie i promowanie nowych wizji budownictwa mieszkaniowego, urbanistyki, architektury, projektowania wnętrz i produktów, z uwzględnieniem rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i kształtowania relacji społecznych.

Jury konkursu przyznało 3 nagrody i 16 wyróżnień. Wyróżnienia otrzymały dwa zespoły studentów Wydziału Architektury:

1. Łukasz Brzozowski, Barbara Grzywa, Mateusz Klepadło, Katarzyna Kuczyńska, Weronika Salach za pracę Catena Hereditatis: The Ring of Heritage (wyróżnienie w kategorii Alternative Typology)

2. Marta Borowik, Małgorzata Czarny, Agata Olga Rakowska, Katarzyna Sosińska za pracę: Bubble Breath I (wyróżnienie w kategorii Sea Deployable)

Studenci drugiego stopnia na kierunku architektura i urbanistyka w języku angielskim to grupa uzdolnionych i ambitnych młodych ludzi. Udzielają się zarówno na forum Uczelni, jak i przedsięwzięciach o zasięgu międzynarodowym. Warto podkreślić, że w konkursie d3 housing tomorrow 2013 wyróżniono aż 9 studentów, czyli połowę słuchaczy na roku! Studia w języku angielskim zostały uruchomione na Wydziale Architektury PB w ramach projektu „Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”, finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.