Szukaj
?
 
Sale dydaktyczne
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
Top 500 Innovators – spotkanie informacyjne na Politechnice Białostockiej
 

Zapraszamy pracowników naukowych wszystkich białostockich uczelni na spotkanie informacyjne dotyczące naboru i udziału w programie „Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization”. Ten największy w historii program szkoleniowy dla osób zajmujących się badaniami naukowymi i komercjalizacją ich wyników ma pomóc zrewolucjonizować myślenie o współpracy nauki z gospodarką. Uczestnicy programu podczas dwumiesięcznego pobytu na najlepszych uczelniach świata mają okazję spotkać największych współczesnych innowatorów nauki i biznesu. Przywożą do Polski inspiracje, którymi zarażają innych. Program jest realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W programie mogą wziąć udział pracownicy naukowi lub badawczy polskich jednostek naukowych, posiadający tytuł zawodowy magistra, którzy prowadzą badania w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu oraz pracownicy centrów transferu technologii, zajmujący się komercjalizacją wyników badań w ramach wymienionych dziedzin nauki. Do udziału w programie potrzebna jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

Dotychczas, w dwumiesięcznych szkoleniach, które odbywały się Stanford University oraz University of California w Berkeley, wzięło udział 160 osób. Uczestniczyły one w warsztatach, seminariach i wykładach, prowadzonych przez praktyków z sektora nauki i biznesu oraz spotkaniach z przedstawicielami venture capital i inwestorami.

Nabór do kolejnej edycji Top 500 Innovators rozpocznie się 17 stycznia 2013 r. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. Piotrem Moncarzem z Uniwersytetu Stanforda i panem Grzegorzem Robakiem z Departamentu Strategii MNiSW, od których będą się Państwo mogli dowiedzieć więcej szczegółów o programie.

Spotkanie odbędzie się we środę 16 stycznia o godz. 12.15 w auli I Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej
ul. Wiejska 45 D.

Wstęp wolny.

Więcej o programie: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/top-500-innovators/
Uczestnicy programu dzielą się swoimi doświadczeniami na http://www.top500innovators.org/
Aplikacje do programu TOP 500 Innovators: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/rusza-kolejna-edycja-top-500-innovators/