Szukaj
?
 
Sale dydaktyczne
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
Seminarium ”Jak aplikować w konkursach w 7 Programie Ramowym” – 21-29.09.2012 r.
 

Zapraszamy do udziału w seminarium na temat ”Jak aplikować w konkursach w 7 Programie Ramowym”, które odbędzie się w terminie 21 września - 29 października br. na Politechnice Białostockiej. Organizatorami seminarium są Punkt Kontaktowy 7 Programu Ramowego UE działający w Politechnice Białostockiej oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Seminarium skierowane jest do naukowców zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Celem seminarium jest przedstawienie w formie warsztatów problematyki aplikowania o środki z 7 Programu Ramowego oraz opracowanie wzorów wniosku w celu ułatwienia składania projektów w tym zakresie.

Zakres tematyczny seminarium:

  1. Pierwsze kroki w 7 Programie Ramowym – czyli który program szczegółowy wybrać.      p. Tomasz Klim – Punkt Kontaktowy 7 Programu Ramowego   w Politechnice Białostockiej    21.09.2012r.
  2. Jak przygotować konsorcjum projektowe – zaczynamy budowę projektu    p. Małgorzata Kapica – Ekspert KPK    28.09.2012r.
  3. Warsztaty – Piszemy wniosek w 7 programie Ramowym (Projekty z udziałem konsorcjów)    p. Małgorzata Snarska  Świderska – Ekspert KPK    02.10.2012 r.
  4. Masz POMYSŁ? - tworzenie zespołu badawczego.    p. Wiesław Studencki  - Ekspert KPK    09.10.2012r.
  5. Część A. Warsztaty – Piszemy projekt w programie LUDZIE – najprostszy sposób na rozwój kariery.
  6. Część B. MSP w programach europejskich – aktualnym (FP7)  - kolejnym (HORIZON 2020)    p. Adam Głuszuk – Ekspert KP p. Aneta Maszewska – Ekspert KPK
  7. Warsztaty – jak przygotować budżet – finansowe aspekty 7PR    p. Barbara Trammer – Ekspert KPK    25.10.2012r.
  8. Własność intelektualna w 7 Programie Ramowym – co po zakończeniu projektu?      p. Marta Kozal – Ekspert KPK    29.10.2012r.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 21.09.2012r o godzinie 11.00 w sali Rady Wydziału Informatyki. Udział w seminarium jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń (należy je przesłać do 19.09.2012 r. na adres email: pkpb@pb.edu.pl).

Szczegółowe informacje o seminarium oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie http://7pr.pb.edu.pl

Seminarium organizowana jest w ramach działań Punktu Kontaktowego 7 Programu Ramowego UE finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.