Szukaj
?
 
Sale dydaktyczne
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
Rekrutacja uzupełniająca do rządowego programu „TOP 500 Innovators”
 

Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do drugiej edycji rządowego programu Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization.

Wśród kandydatów wybranych zostanie do 40 osób, które w okresie od października do grudnia 2012 roku wezmą udział w dwumiesięcznym programie stażowo-szkoleniowym z zakresu współpracy nauki z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników badań.

Do programu mogą zgłaszać się pracownicy naukowi lub badawczy polskich jednostek naukowych, prowadzący badania w obszarze nauk: ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej oraz pracownicy centrów transferu technologii, zajmujący się komercjalizacją wyników badań.

Uwaga! Przyjmowanie zgłoszeń droga elektroniczną trwa do 12 lipca 2012 r.

Więcej informacji o programie, regulamin rekrutacji oraz formularz aplikacyjny znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/rozpoczecie-rekrutacji-uzupelniajacej-do-drugiej-edycji-top-500-innovators-science-managemen/

W dotychczasowych edycjach programu uczestniczyło 80 naukowców i pracowników centrów transferu technologii. Odbyły się one w Stanford University w USA. W programie znalazły się wykłady, wizyty studyjne i praktyki. Uczestnicy programu spotkali się m.in. z przedstawicielami venture capital i inwestorami.