Szukaj
?
 
Sale dydaktyczne
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
Ogłoszenie o konkursie na przyznanie stypendiów dla młodych doktorów i doktorantów
 


Stypendium naukowe młodym doktorom i doktorantom przyznawane jest w celu wspierania najlepszych uczestników studiów doktoranckich oraz młodych doktorów wyróżniających się w działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej w dziedzinach, które przyczyniają się do wzrostu potencjału naukowego w obszarach gospodarki istotnych dla rozwoju kraju i mogą wpłynąć na podniesienie innowacyjności gospodarki, w szczególności z obszaru nauk technicznych, matematycznych, przyrodniczych.

Zainteresowani otrzymaniem stypendium proszeni są o zapoznanie się z dokumentacją konkursową (na stronie: http://pb.wiemywiecej.edu.pl/-ogloszenie-o-konkursie-na-przyznanie-stypendiow-dla-mlodych-doktorow-i-doktorantow/), a następnie dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do:
Biura Rozwoju i Programów Międzynarodowych PB ul. Wiejska 45 A,
15-351 Białystok, pok. 17 B
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2012 r. do godz. 15.00
(decyduje data wpływu dokumentów do BRiPM)