Szukaj
?
 
Sale dydaktyczne
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
Możliwość dołączania się do już trwających projektów ICT
 

Po raz kolejny pojawiła się możliwość akcesu do już realizowanych projektów obszaru ICT (Technologie Informacyjne i Komunikacyjne). Jest ona zawarta w programie pracy w działaniu „Objective ICT-2013.11.4: Supplements to Strengthen Cooperation in ICT R&D in an Enlarged European Union” realizowanym w call 10.

Konkurs zostanie otwarty 10-go lipca 2012 r. Dotyczyć będzie już trwających projektów, które zakończą się po 30 czerwca 2014 r.

Warunkiem udziału w konkursie jest wystąpienie koordynatora projektu z wnioskiem o dołączenie nowego partnera, spoza krajów które już są w konsorcjum oraz uzasadnienie jego obecności w konsorcjum. Nowy partner może otrzymać dofinansowanie w wysokości max. do 1 mln €, nie większe jednak niż 30% części budżetu projektu finansowanego przez UE.

Więcej szczegółów nt. konkursu znajdziecie Państwo we wstępnej wersji nowego Programu Pracy (DRAFT Work Programme 2013) na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/home_en.html

W celu ułatwienia Państwu znalezienia informacji o trwających projektach publikujemy ich listę. W zestawieniu znaleźć można dane dotyczące obszaru tematycznego, krótki abstrakt oraz informacje niezbędne do skontaktowania się z koordynatorem. Zachęcamy do zapoznania się z tą listą oraz informujemy, że termin zakończenia konkursu upływa 15 stycznia 2013 r.

Lista projektów ICT spełniających kryteria.