Szukaj
?
 
Sale dydaktyczne
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
Monografia zespołu pracowników Politechniki Białostockiej na stronie MNiSW
 


Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w dziale Polityka naukowa państwa – Prognozy rozwoju, została zamieszczona monografia pt. Badania ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce, przygotowana pod redakcją naukową prof. dr. hab. inż. Joanicjusza Nazarko.

Prezentowana publikacja jest pierwszym w Polsce systematycznym monograficznym opracowaniem problematyki badań ewaluacyjnych projektów foresightowych realizowanych w Polsce. Powstała ona jako efekt ekspertyzy wykonanej na zamówienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez zespół pracowników Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Joanicjusza Nazarko.

Wśród autorów monografii są: prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, dr hab. Joanna Ejdys, prof. nzw., dr Anna Kononiuk, mgr Alicja Gudanowska, dr Andrzej Magruk, mgr Łukasz Nazarko.

Zapraszamy do zapoznana się pełnym tekstem monografii:
http://www.nauka.gov.pl/nauka/polityka-naukowa-panstwa/prognozy-rozwoju/