Szukaj
?
 
Sale dydaktyczne
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
Konkurs o Nagrodę Siemensa
 

Rozpoczęła się kolejna edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa, promującego wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych, prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce. Konkurs ogłaszany jest na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens sp. z o.o.

Do konkursu mogą być przedstawiane prace z obszarów działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

  • elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej,
  • elektronika, w szczególności w zakresie telekomunikacji i informatyki, a także podzespołów elektronicznych,
  • automatyka,
  • transport szynowy,
  • inżynieria biomedyczna.

Ponadto do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych mających zastosowanie lub wspomagające wyżej wymienione dziedziny.

W wyniku postępowania konkursowego przyznane będą nagrody:

l. Nagroda badacza Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych dające się zastosować w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłoszone zarówno osoby, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000 zł.

2. Nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie i/lub habilitacyjne obronione w ciągu ostatnich 3 lat. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby. Wysokość Nagrody promocyjnej Siemensa wynosi 30 000 zł, z tym, że w danym roku może być ona podzielona maksymalnie na dwie nagrody.

Prace do wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą zgłaszać rady wydziałów szkół wyższych. Termin zgłoszenia upływa z dniem 31 marca 2013 roku.