Szukaj
?
 
 
 
Aktualności dla partnerów
 
 
 
I Forum Polskich Klastrów Budowlanych
 

13 września na Politechnice Białostockiej odbędzie się I Forum Polskich Klastrów Budowlanych. To spotkanie przedsiębiorców, ekspertów w zakresie budownictwa, przedstawicieli sektora nauki i władz publicznych. Celem Forum jest rozpoczęcie systematycznych i bezpośrednich rozmów o najważniejszych problemach branży budowlanej, wypracowanie mechanizmów współpracy w zakresie rozwoju technologii i zwiększenie możliwości produkcyjnych.

I Forum Klastrów Budowlanych zostało podzielone na dwa panele dyskusyjne: 1) „Rozwój regionu – szanse i zagrożenia branży budowlanej w Polsce wschodniej. Budownictwo jako priorytet rozwoju województwa”; 2) „Klastry – ich wpływ na rozwój regionów oraz całej branży budowlanej”.

Gospodarzem I Forum Klastrów Budowlanych jest Politechnika Białostocka, natomiast pomysłodawcą przedsięwzięcia – Wschodni Klaster Budowlany, który powstał z inicjatywy Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu.

Więcej informacji na www.budowlanyklaster.pl


I Forum Polskich Klastrów Budowlanych
13 września 2011
godz. 11.00-14.00
Aula Duża przy Wydziale Elektrycznym
ul. Wiejska 45D