Szukaj
?
 
 
 
Aktualności dla partnerów
 
 
 
EDOME sp. z o.o. – mariaż nauki i przedsiębiorczości
 

Pierwsza w regionie spółka spin off  pod firmą „Edome sp. z o.o.” została powołana przez Politechnikę Białostocką.  Stanowić może wzorzec dla następnych spółek tego typu, gdyż jej wspólnikami są: Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. - firma zarządzająca Spółką, dr hab. inż. Jerzy Szlendak – pracownik naukowy, wnoszący własność intelektualną i mgr inż. Wojciech Rogowski – przedsiębiorca, wnoszący kapitał i patent.

Spółka „Edome”, wykorzystując patent inżyniera Rogowskiego na złączkę konstrukcyjną, stworzy system konstrukcji kopułowych. Kopuły są bardzo popularne w USA, gdzie wykorzystuje się je do wznoszenia dużych przekryć magazynów, zbiorników i boisk, do budowy domów jednorodzinnych i szklanych dachów, a nawet do konstrukcji kulistych osłon, chroniących anteny systemu podsłuchowego Echelon. Polskie, oryginalne rozwiązanie będzie tańsze w produkcji i montażu.

Nowoczesne gospodarki oparte są na wiedzy. Spółki spin off realizują ideę wprowadzania pracowników naukowych w sferę przedsiębiorczości. Naukowcy wnoszą aportem własność intelektualną (patenty, wzory użytkowe, prawa autorskie) do spółki i stają się współwłaścicielami, zadaniem przedsiębiorców jest wniesienie niezbędnego kapitału, a zarządzanie biznesem przejmuje spółka celowa uczelni. Spółki te różnią się  od firm, zakładanych wcześniej przez pracowników naukowych przede wszystkim podziałem zysków – w spółce spin off część zysków trafi wreszcie do uczelni.