Szukaj
?
 
 
 
Aktualności dla partnerów
 
 
 
Bon na innowacje - wsparcie dla najmniejszych firm
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła II edycję naboru wniosków do Programu pilotażowego na lata 2008-2010: Bon na innowacje.

Celem programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Aktualnie w ramach programu Bon na innowacje można realizować usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu albo technologii, świadczone przez jednostkę naukową, mające na celu np. opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii albo wyrobów danego przedsiębiorstwa (w 2009 roku rozszerzono katalog świadczonych usług przez jednostki naukowe o inne usługi, m.in. o usługi doradztwa).
Program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców. Jeden przedsiębiorca może uzyskać wsparcie o wartości maksymalnej 15 000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski będą przyjmowane przez PARP do dnia 15 sierpnia 2009 roku, bądź do wyczerpania środków finansowych na rok 2009.

Budżet programu w tym roku wynosi 7,65 mln PLN i  jest finansowany ze środków budżetu państwa.
Maksymalny termin zakończenia realizacji usługi i złożenie wniosku o płatność w PARP upływa 30 września w 2009 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PARP.