Szukaj
?
 
 
 
Aktualności dla partnerów
 
 
 
Bezpłatne szkolenia na Wydziale Elektrycznym
 

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Podniesienie potencjału uczelni wyższych, jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy” realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kursy adresowane są do osób chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i są skierowane do osób pracujących w przedsiębiorstwach oraz bezrobotnych.

Więcej informacji na stronie www.pb.wiemywiecej.edu.pl/szkolenia

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KURS FALE ELEKTROMAGNETYCZNE – ZASTOSOWANIA – ZAGROŻENIA – FAKTY I MITY

termin rekrutacji: 03.01.2012 (od godz. 10:00) - 02.02.2012 (do godz. 14:00)

liczba uczestników: 12 osób, liczba godzin: 12

Opis: Celem kursu jest przedstawienie nowoczesnych zastosowań fal elektromagnetycznych (w szczególności nauczycielom takich przedmiotów, jak przyroda, fizyka, technika, informatyka) oraz zapoznanie ich z wybranymi zagadnieniami technicznymi w zakresie transmisji fal elektromagnetycznych. Zostaną omówione fakty i mity dotyczące oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie ludzkie. Podczas zajęć laboratoryjnych uczestnicy będą mogli eksperymentalnie zbadać wybrane urządzenia przeznaczone do transmisji fal, w tym falowody i anteny.

terminarz wstępny kursu: 09.02.2012 – 11.02.2012

miejsce szkolenia: Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej ul. Wiejska 45 D, Białystok

pobierz plik

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE „E” UPRAWNIAJĄCE DO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 1 kV

termin rekrutacji: 24.01.2012 (od godz. 10) – 03.02.2012 (do godz. 14)

liczba uczestników: 24 osoby, liczba godzin: 50

terminarz wstępny kursu: 13.02.2012 – 29.03.2012 (zajęcia w poniedziałki i czwartki)

miejsce szkolenia: Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej ul. Wiejska 45 D, Białystok

pobierz plik

KURS PRZYGOTOWUJĄCY SPECJALISTÓW Z DZIEDZINY OCHRONY ODGROMOWEJ

termin rekrutacji: 06.03.2012 (od godz. 10) – 29.03.2012 (do godz. 14)

liczba uczestników: 12 osób, liczba godzin: 50

terminarz wstępny kursu: 16.04.2012 – 28.05.2012 (zajęcia w poniedziałki, wtorki i środy)

miejsce szkolenia: Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej ul. Wiejska 45 D, Białystok

pobierz plik