Szukaj
?
 
 
 
Aktualności dla partnerów
 
 
 
„Wiedza i Technologie dla Podlasia” - pierwsza w województwie podlaskim, jedna z nielicznych w Polsce, profesjonalna oferta uczelni dla firm
 

15 listopada 2007 r., godz. 12.15

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej

ul. Wiejska 45D, sala WE 030

 

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Białostockiej przygotowało tzw. Mapę Kompetencji, czyli dokładną ofertę szkoleń i badań, atestów i ekspertyz przygotowaną przez pracowników uczelni, skierowaną do biznesu, administracji i innych partnerów. Pierwsza prezentacja Mapy Kompetencji odbędzie się już 15 listopada 2007 r., o godz. 12.15 na spotkaniu na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

 

Wiedza i Technologie dla Podlasia

 

Oferta jest zamieszczona w publikacji noszącej nazwę „Wiedza i Technologie dla Podlasia”. Dzięki niej każdy zainteresowany przedsiębiorca będzie miał bezpośredni dostęp do naukowców i kierunków ich badań. Mapa jest formą otwarcia się naukowców na środowiska biznesowe. W ten sposób naukowcy chcą popularyzować i komercjalizować wyniki badań prowadzonych na Politechnice Białostockiej. Mapa będzie rozdawana bezpłatnie 500 największym i najbardziej znaczącym firmom z województwa podlaskiego oraz władzom regionu. Zapraszamy na stronę CITT www.citt.pb.edu.pl

 

„Wiedza i Technologie dla Podlasia”
 

PROGRAM

12:15 – 12:30

Otwarcie spotkania, JM Rektor Politechniki Białostockiej, prof. Joanicjusz Nazarko

12:30 – 12:45

Prezentacja publikacji pt. „Wiedza i Technologie dla Podlasia. Mapa kompetencji Politechniki Białostockiej”, Dyrektor CITT, dr inż. Arkadiusz Jurczuk

12:45 – 13:00

Wystąpienie Członka Zarządu Województwa Podlaskiego, Karola Tylendy

13:00 – 13:15

Wystąpienie Dyrektora KPMG Sp. z o.o., Mirosława Proppé

13:15 – 13.30

Wystąpienie Prezesa firmy MTC Sp. z.o.o., Wojciecha Strzałkowskiego

13:30 – 14.00

Zamknięcie spotkania – catering