Szukaj
?
 
 
 
Aktualności dla absolwentów
 
 
 
Zapraszamy do Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej!
 

Zapraszamy wszystkich absolwentów naszej Uczelni do wypełnienia deklaracji i wstąpienia w szeregi  Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej.

Naszym celem jest m.in.:

  • reprezentowanie interesów zawodowych oraz wspieranie kariery zawodowej absolwentów Politechniki Białostockiej,
  • organizowanie seminariów, szkoleń, konferencji, prelekcji i wystaw,
  • działania na rzecz integracji środowisk naukowych i biznesowych z Politechniką Białostocką,
  • wymiana doświadczeń z innymi stowarzyszeniami, organizacjami oraz uczelniami i placówkami oświatowymi o podobnym profilu działalności,
  • organizowanie zjazdów absolwentów PB oraz imprez okolicznościowych.

Pobierz i wypełnij deklarację członkostwa!

Kontakt do sekretarza Stowarzyszenia: absolwenci@pb.edu.pl.

Zapraszamy!