Szukaj
?
 
 
 
Aktualności dla absolwentów
 
 
 
X edycja konkursu na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką 2012
 

Urząd Patentowy RP ogłosił konkurs na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską lub studencką dotyczącą zagadnień własności intelektualnej której kolokwium habilitacyjne lub obrona odbyły się pomiędzy dniem 1 czerwca 2011 r. a 1 października 2012 r.

Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych oraz studentów, zaś tematyka prac konkursowych powinna być związana z zagadnieniami szeroko pojętej ochrony własności intelektualnej, w tym również marketingu i zarządzania prawami własności przemysłowej lub oceną stanu techniki.

Prace konkursowe należy składać w siedzibie Urzędu Patentowego RP do dnia 5 października 2012 roku, zaś szczegółowe warunki konkursu zawarte zostały opublikowane na stronie: http://www.uprp.pl/x-edycja-konkursu-na-prace-habilitacyjna-doktorska-magisterska-i-studencka-2012/Lead14,60,4853,7,index,pl,text/