Szukaj
?
 
 
 
Aktualności dla absolwentów
 
 
 
Konkurs Akademicki Mistrz Innowacyjności
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno studenci, jak i absolwenci. Warunkiem jest zgłoszenie pracy magisterskiej, obronionej w terminie od 1 czerwca 2010 r. do 6 lipca 2012 r. na ocenę co najmniej dobrą, której treść dotyczy jednego z czterech tematów:

ekoinnowacji,

innowacji w sektorze usług,

popytowego podejścia do tworzenia innowacji,

nowego podejścia do zamówień publicznych.

Do wygrania są atrakcyjne nagrody rzeczowe:

nagroda główna – sprzęt komputerowy o wartości minimum 3000 zł,

dwa wyróżnienia – sprzęt komputerowy, każdy o wartości minimum 1500 zł.

Informacje na temat konkursu, wymaganej dokumentacji konkursowej znajdują się na stronie: http://www.pi.gov.pl/Firma/chapter_86449.asp

Termin wysyłania zgłoszeń upływa 9 lipca 2012 r.

Konkurs jest częścią działania „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP  „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.