Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Adresy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
 
 
 
ADRESY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH
 


Wydział Architektury
ul. Grunwaldzka 11/15 pok. 05
15-893 Białystok
tel. (85) 746 99 24, 746 99 14, 746 99 20
e-mail: wa.rekrutacja.architektura@pb.edu.pl
wa.rekrutacja.wnetrza@pb.edu.pl
wa.rekrutacja.grafika@pb.edu.pl


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
kierunek: budownictwo
ul. Wiejska 45 e, pok. 130
15-351 Białystok
tel. (85) 746 95 20;
e-mail: wb.rekrutacjabud@pb.edu.pl


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
kierunek: gospodarka przestrzenna
ul. Wiejska 45 e, pok. 130
15-351 Białystok
tel. (85) 746 95 85
e-mail: wb.rekrutacjagp@pb.edu.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
kierunek: inżynieria środowiska
ul. Wiejska 45 e, pok. 134
15-351 Białystok
tel. (85) 746 95 72
e-mail: wb.rekrutacjais@pb.edu.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
kierunek: ochrona środowiska
ul. Wiejska 45 e, pok. 104
15-351 Białystok
tel. (85) 746 70 98
e-mail: wb.rekrutacjaos@pb.edu.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
kierunek: architektura krajobrazu
ul. Wiejska 45 e, pok. 104
15-351 Białystok
tel. (85) 746 70 98
e-mail: wb.rekrutacjaak@pb.edu.pl


Wydział Elektryczny
ul. Wiejska 45 d, pok. 101
15-351 Białystok
tel. (85) 746 94 14
e-mail: we.rekrutacja@pb.edu.pl


Wydział Informatyki
ul. Wiejska 45 a, pok. 236
15-351 Białystok
tel. (85) 746 91 19
e-mail: wi.rekrutacja@pb.edu.pl


Wydział Mechaniczny
ul. Wiejska 45 c, pok. 204
15-351 Białystok
tel. (85) 746 92 99
e-mail: wm.rekrutacja@pb.edu.pl


Wydział Zarządzania
ul. Ojca Tarasiuka 2, pok. 105 KB
16-001 Kleosin
tel. (085) 746 98 34
e-mail: wz.rekrutacja.stac@pb.edu.pl
wz.rekrutacja.niestac@pb.edu.pl


Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
ul. Piłsudskiego 8, pok. 6 oraz 7
17-200 Hajnówka
tel. (85) 682 95 01, 682 95 02
e-mail: zwl.rekrutacja@pb.edu.pl